วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณอาคาร 18 (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีเอสพี ฟอร์จูน บิสซิเนส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 467,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณอาคาร 18 (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีเอสพี ฟอร์จูน บิสซิเนส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 467,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

469,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2565
Skip to content