วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและท่อน้ำซิงค์ล้างจาน (ห้องท่านรองนงนุช) อาคาร 1 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 450,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและท่อน้ำซิงค์ล้างจาน (ห้องท่านรองนงนุช) อาคาร 1 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 450,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

451,700.00

วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2567
Skip to content