วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขาโดยภาค 1-18

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขาโดยภาค 1-18

วงเงินงบประมาณ

1,265,000.00

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2565
Skip to content