วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตพิจิตร (ที่ตั้งสาขาราชรถ) จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขา โดยธนาคารออมสินภาค 1-18

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตพิจิตร (ที่ตั้งสาขาราชรถ) จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขา โดยธนาคารออมสินภาค 1-18

วงเงินงบประมาณ

1,229,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2564
Skip to content