วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาโพนพิสัย จ.หนองคาย โดยวิธีตกลงราคา “

“จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาโพนพิสัย จ.หนองคาย โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content