วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างประเมินและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างประเมินและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

4,815,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 2565
Skip to content