วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรม ออมสิน จากร้อยสู่ล้าน ปี ๖ เนื่องจาก ตามหนังสือ พว.๑๔๗/๖๑ ลว. ๘ มี.ค.๖๑ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งวงเงินการจัดจ้างในกิจกรรมนี้เป็นเงิน ๓๑,๒๒๒,๖๐๐ บาท

จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรม ออมสิน จากร้อยสู่ล้าน ปี ๖ เนื่องจาก ตามหนังสือ พว.๑๔๗/๖๑ ลว. ๘ มี.ค.๖๑ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งวงเงินการจัดจ้างในกิจกรรมนี้เป็นเงิน ๓๑,๒๒๒,๖๐๐ บาท

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content