วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบุคคลภายนอกจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารลูกค้าองค์กรชุมชน

จ้างบุคคลภายนอกจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารลูกค้าองค์กรชุมชน

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content