วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษา Software License ของระบบ ICAS ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษา Software License ของระบบ ICAS ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

2,517,400.00

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2565
Skip to content