วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษา Software BASE24-ATM ให้รองรับธุรกรรมรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Chip Card ระยะเวลา 206 วัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษา Software BASE24-ATM ให้รองรับธุรกรรมรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Chip Card ระยะเวลา 206 วัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

912,068.00

วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 2564