วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษา Software BASE24 ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.65 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษา Software BASE24 ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.65 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

10,804,540.00

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2564
Skip to content