วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบำรุงรักษา Software ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 19,796 Licenses ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.61”

“จ้างบำรุงรักษา Software ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 19,796 Licenses ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.61”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content