วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบำรุงรักษา Hardware Security Module (HSM) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.61 “

“จ้างบำรุงรักษา Hardware Security Module (HSM) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.61 “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content