วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษา Hardware และ Software ของ Server โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ Intranet (gsnet.gsb และ info.gsb) และ Server FTP ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 147,575.76 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษา Hardware และ Software ของ Server โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับ Intranet (gsnet.gsb และ info.gsb) และ Server FTP ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 147,575.76 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

147,575.76

วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 2564