วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษา Hardware สำหรับ Web Portal เป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 445,120.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษา Hardware สำหรับ Web Portal เป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 445,120.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

445,120.00

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2563