วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษา Hardware ระบบ Loan Origination and Process System สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

จ้างบำรุงรักษา Hardware ระบบ Loan Origination and Process System สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content