วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษา (แบบรวมอะไหล่) และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธีมา ยูนิเทรด

จ้างบำรุงรักษา (แบบรวมอะไหล่) และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธีมา ยูนิเทรด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content