วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษา (เพิ่มเติม) Subscription Services ปี่ที่ 2 -5 อุปกรณ์ Next Generation Firewall สำหรับ PCI DSS Zone ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (DR) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา

จ้างบำรุงรักษา (เพิ่มเติม) Subscription Services ปี่ที่ 2 -5 อุปกรณ์ Next Generation Firewall สำหรับ PCI DSS Zone ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (DR) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content