วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสินเชื่อแฟคตอริ่ง ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสินเชื่อแฟคตอริ่ง ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

577,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

577,800.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content