วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT ระยะเวลา 492 วัน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 237,576.96 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT ระยะเวลา 492 วัน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 237,576.96 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

237,576.96

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2564
Skip to content