วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์็ชีวิตเพื่อรองรับกรมธรรม์ใหม่ 5 แบบ (แบบออมสินสุขทวี 15/10 แบบออมสินออมสุข 70/20 พลัส แบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 แบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส และแบบทรัพย์มั่นคง พลัส) และแบบทรัพย์มั่นคง 10/7 พลัส โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 370,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์็ชีวิตเพื่อรองรับกรมธรรม์ใหม่ 5 แบบ (แบบออมสินสุขทวี 15/10 แบบออมสินออมสุข 70/20 พลัส แบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 แบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส และแบบทรัพย์มั่นคง พลัส) และแบบทรัพย์มั่นคง 10/7 พลัส โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 370,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content