วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต เพื่อสนับสนุนให้รองรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ 6 สัญญา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต เพื่อสนับสนุนให้รองรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ 6 สัญญา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content