วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 380 Licenses ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท โค้ดสวีท จำกัด

จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 380 Licenses ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ บริษัท โค้ดสวีท จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content