วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2561”

“จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2561”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content