วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ บริเวณห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 และอาคาร 18 ชั้น 3 ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 400,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ บริเวณห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 และอาคาร 18 ชั้น 3 ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 400,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

400,000.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2566
Skip to content