วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจอ LED Display ระบบควบคุมสำหรับหอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิลลิเมตรเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 234,972.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจอ LED Display ระบบควบคุมสำหรับหอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิลลิเมตรเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 234,972.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

235,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2564
Skip to content