วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารคลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี.อาร์.ที จำกัด โดยเสนอราคาเแ็นเงิน 490,00.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารคลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี.อาร์.ที จำกัด โดยเสนอราคาเแ็นเงิน 490,00.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content