วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ พร้อม Software ยี่ห้อ Hitachi รุ่น BH180 จำนวน 312 เครื่อง และระบบสนับสนุน (Server) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ พร้อม Software ยี่ห้อ Hitachi รุ่น BH180 จำนวน 312 เครื่อง และระบบสนับสนุน (Server) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

6,920,779.16

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 2566
Skip to content