วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold รุ่น Opteva500 สำหรับติดตั้งบนรถโมบาย จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 449,699.81 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold รุ่น Opteva500 สำหรับติดตั้งบนรถโมบาย จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 449,699.81 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content