วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกรางวัลสลากแบบไฟฟ้า และ UPS (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค.65 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกรางวัลสลากแบบไฟฟ้า และ UPS (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค.65 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

5,197,499.97

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2564
Skip to content