วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

1,040,280.75

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2565