วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร 1 อาคาร 4 และอาคารเครื่องกล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารแอทสาทร ลานจอดรถชั้น 8 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร 1 อาคาร 4 และอาคารเครื่องกล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารแอทสาทร ลานจอดรถชั้น 8 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

160,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2564
Skip to content