วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสารสนเทศ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษา

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสารสนเทศ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content