วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง > สัญญาหรือข้อตกลง > จ้างบำรุงรักษาระบบ TFRS 9 เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model)

จ้างบำรุงรักษาระบบ TFRS 9 เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model)

วันที่ประกาศ : 27 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content