วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรผ่านช่องทาง Digital ระยะเวลา 2 ปีระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรผ่านช่องทาง Digital ระยะเวลา 2 ปีระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

1,762,756.58

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2567
Skip to content