วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบำรุงรักษาระบบ Credit Bureau (Upgrade และ Migration) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษา”
Skip to content