วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงิน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มวัสดุ-อุปกรณ์

จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงิน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มวัสดุ-อุปกรณ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content