วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันอัคคีภัย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมลิฟต์บรรทุก อาคารคลังลาดพร้าว 71 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันอัคคีภัย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมลิฟต์บรรทุก อาคารคลังลาดพร้าว 71 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

9,840,500.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2566
Skip to content