วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 17 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คีย์พอยท์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 116,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 17 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คีย์พอยท์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 116,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

116,342.00

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2563