วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software)และระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Data Quality System) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software)และระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Data Quality System) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

4,202,402.00

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2565
Skip to content