วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาและทดสอบของระบบงาน FaxServer และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระบบงาน CCPS โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 229,163.18 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาและทดสอบของระบบงาน FaxServer และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระบบงาน CCPS โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 229,163.18 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

229,163.18

วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2565
Skip to content