วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน(Optimist) เป็นระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา (ส่วนสัญญาคอมฯ )

จ้างบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน(Optimist) เป็นระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา (ส่วนสัญญาคอมฯ )

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content