วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี

จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content