วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Loan Origination and Process Systems. ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป.Software.Open.Source ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษา(ส่วนสัญญาคอม)

จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Loan Origination and Process Systems. ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป.Software.Open.Source ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษา(ส่วนสัญญาคอม)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content