วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบงาน e-LG on Blockchain และระบบงาน PromptPay รองรับ ISO20022 ส่วนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมบนระบบ CBS ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบงาน e-LG on Blockchain และระบบงาน PromptPay รองรับ ISO20022 ส่วนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมบนระบบ CBS ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

6,054,572.45

วันที่ประกาศ : 27 พ.ค. 2564
Skip to content