วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Core Banking Systems (CBS) ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม จำนวน 9 รายการ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา

จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Core Banking Systems (CBS) ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม จำนวน 9 รายการ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content