วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบงานสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล (Fax Server) ระยะเวลา 2 ปี 17 วัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบงานสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล (Fax Server) ระยะเวลา 2 ปี 17 วัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

664,790.14

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2566
Skip to content