วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบำรุงรักษาระบบงานสนับสนุนการลงทุน (ระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารเงิน Bonanza Investment) เดิม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา “

“จ้างบำรุงรักษาระบบงานสนับสนุนการลงทุน (ระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารเงิน Bonanza Investment) เดิม ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบํารุงรักษา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content