วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลทรัพย์สินรอการขายและระบบงานฐานข้อมูลทรัพย์สินระหว่างบังคับคดี ระยะเวลา 1ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,020 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลทรัพย์สินรอการขายและระบบงานฐานข้อมูลทรัพย์สินระหว่างบังคับคดี ระยะเวลา 1ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,020 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content