วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารแอทสาทร แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์ซัล ไอซีที โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 282,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารแอทสาทร แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์ซัล ไอซีที โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 282,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

300,000.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2566
Skip to content